Vedrørende dette website og alle andre aktiviteter i Readunit Aps. Læs venligst denne ansvarsfraskrivelse og privatlivspolitikken, før du benytter dette websted. Ved at benytte dette websted, accepterer du de vilkår og betingelser, som er defineret i denne ansvarsfraskrivelse og giver samtykke til privatlivspolitikken. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke benytte websitet.

 

Ophavsret

Du må kun downloade materiale, der vises på dette websted til ikke-kommerciel og personlig brug, forudsat at du respekterer og overholder alle ophavsret, varemærker og andre beskyttede rettigheder. Du må på ingen måde kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere indholdet på dette websted inklusive teksten, billederne, lyden og videoen til offentlig eller kommerciel brug, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Readunit ApS.

 

Ansvarsfraskrivelse

Dette websted er lavet I overensstemmelse med dansk lovgivning. Din brug af og browsing på dette websted sker på din egen risiko. Readunit ApS garanterer ikke, at softwaren, der bruges til dette websted, og informationen, onlineapplikationerne eller andre tjenester, der leveres ved hjælp af dette websted, er fejlfri, eller at deres brug vil være uafbrudt. Der udvises rimelig omhu for at sikre, at webstedsindholdet er nøjagtigt og opdateret: Readunit ApS yder dog ingen garantier eller erklæringer om nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed af dette webstedsindhold og kan ophøre med at distribuere webstedet uden forudgående varsel. Oplysningerne på dette websted er kun beregnet til generel vejledning.

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, der drives af andre tredjeparter end Readunit ApS. Sådanne links findes kun for din bekvemmelighed. Readunit ApS fraskriver sig enhver kontrol over, forhold til eller godkendelse af websteder, som dette websted er linket til. Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af dette websted er udelukkende underlagt dansk lov uden hensyntagen til dens lovvalgsregler. Enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med den og ansvarsfraskrivelse og privatlivspolitikken, skal, hvis den ikke kan løses i mindelighed, udelukkende afgøres af de danske domstole i Danmark.

 

 

E-mail ansvarsfraskrivelse

Med henblik på denne E-mail ansvarsfraskrivelse kan “Readunit” være Readunit eller ethvert datterselskab af Readunit. Alle e-mails, der sendes af Readunit, og alle filer, der overføres med dem ("overførselsel"), er fortrolige og udelukkende beregnet til adresserne og kan være juridisk privilegerede og / eller fortrolige. Hvis du ikke er en tiltænkt modtager, må du ikke bruge, videregive, kopiere, distribuere eller opbevare den eller nogen del af den.

Hvis du ved en fejltagelse har modtaget overførslen, bedes du straks underrette afsenderen og slette alle kopier fra dit computersystem(er). Readunit giver ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af overførslen og påtager sig intet ansvar for ændringer foretaget efter afsenderen har sendt overførslen. Enhver mening, der udtrykkes i overførslen, kan være personlig for forfatteren, afspejler ikke nødvendigvis Readunits mening og kan ændres uden varsel.

 

Opdateringer

Readunit ApS forbeholder sig ensidig ret til at opdatere, modificere, forandre og ændre sine vilkår, ansvarsfraskrivelse og privatlivspolitik til enhver tid. Alle sådanne opdateringer, modificeringer, forandringer og ændringer er bindende for alle brugere og browsere på dette websted og vil blive slået op her.

Kommunikation

Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til dette websted eller på anden måde til Readunit ApS vedrørende dette websted, behandles som ikke-fortrolige og ikke-proprietære oplysninger. Det kan bruges uden nogen begrænsninger eller betaling af Readunit ApS og dets tilknyttede virksomheder og betragtes som dets ejendom ved modtagelse (Læs venligst fortrolighedsspolitikken).