Bevist økonomisk gevinst

Vi hjælper og assisterer dig sikkert igennem transformationen, har du Excel data kan vi bruge dem til indlæsning. Inden for 14 dage har vi givet dig overblik i verdensklasse, det er tiden en effektiv implementering tager.

Du behøver ikke at være IT-ekspert for at arbejde med Readunit. De fleste brugere arbejder i vores APP hvor de udfører eftersyn og løbende audits. Den visuelle brugerflade gør, at alle efter bare nogle få timer, føler sig komfortable. Har du brug for hjælp er vi klar til at assisterer dig over telefonen eller onsite.

Lovpligtig eftersyn

Elektrisk håndværktøj og tekniske hjælpemidler skal kontrolleres med jævne mellemrum. Dette skal ske efter leverandørens anvisninger, eller oftest en gang årligt. De fleste inspektioner skal udføres af en sagkyndig. 

Service and maintenance

Virksomheder i de forskellige brancher har meget udstyr. Det omhandler forskellige former for teknisk udstyr, som er omfattet af forskellige regulativer alt efter hvilket land man opholder sig i.

Inspektion af udstyr

Håndværktøj, brandudstyr, nød og panikbelysning, ventilation, løfteudstyr, førstehjælpsudstyr, stiger, stilladser, lifte, PPE, maskinanlæg, porte, truks og meget mere.

Serviceudbyder

Dine kunder har stor interesse i, at alt deres udstyr er inspiceret og klar til brug. Det er et interesseområde som er i kraftig vækst. Bind dine kunder tæt, og hjælp dem med at løse deres udfordringer.

Styring af containere

Arbejdscontainere indeholder for det meste en masse udstyr som både skal testes og inspiceres. Mange firmaer har svært at holde styr på, Hvad der er i containeren, hvor den enkelte container befinder sig og om det aktuelle udstyr er godkendt til brug.

Udlejning

Med Readunit kan du styre alt udlån af udstyr. Hvem er kunden som har lånt/lejet det, hvor lang tid har det stået ude, hvem er ansvarlig for det udlånte, hvornår skal det testes og af hvem. Derudover kan det blive muligt at se hvor mange timer udstyret har været i brug. Start/stop af udlån, kan også styres fra app.

NFC / RFiD Chip

Ikke alt udstyr kan/ønskes opmærket med QR koder. Der er derfor også muligt at opmærke udstyr med både NCF og RFiD chip. Disse chip kodes nemt og direkte med Readunit app, hvorefter de er linket til jeres enheder og kan aflæses med vores app til både iOS og Android. Se mere i denne video

Kompetence matrix

At holde styr på uddannelses-certifikater for en virksomheds medarbejdere lyder ikke nødvendigvis som en stor opgave, men vi har kunder som håndterer mere end 150 forskellige typer kurser fordelt på mange medarbejder. Forestil dig, at du på 30sek kan have indsamlet og sendt kursus beviser til din kunde pr. e-mail.
Se video :   EN  DE  DK

GPS / KIN

Har I problemer med at holde styr på, hvor jeres udstyr sidst er set – har Readunit flere fulighede far at hjælpe jer med det. Vi kan tilbyde både GPS og KIN tracking af udstyr og containere. Det giver jer også mulighed for at aflæse temperaturer, opsætte GEO grids og meget mere. Vores system interagere med til både Trackunit og Trusted.

Kemikalie produkter

Få styr på jeres kemi og værne midler. I skal altid kunne dokumentere, at jeres kemiske stoffer overholder kemikalielovgivningen. Det betyder, at I altid skal sikre, at der er adgang til en række oplysninger omkring kemikalier, og I skal kunne dokumentere, at produktet er vurderet i henhold til gælden lovgivning. Det kan Readunit hjælpe jer med.

Rene Søndergaard, medejer af Readunit

Sikkerhed skal tages alvorligt

Sikkerheden omkring arbejde og produktion er i højere fokus end nogensinde før, og det fokus vil ikke blive mindre i fremtiden. De fleste virksomheder har et økonomisystem og sikkert også et CRM- system, fordi de har en seriøs tilgang til økonomi og kunder. Tager man også sikkerhed alvorligt skal man væk fra at løsblade og Excel holder styr på sikkerhedsdata - det er den rejse vi er eksperter i og gerne hjælper med.

Torben Kofoed and René Søndergaard

Ejere af Readunit

Sikkerhed skal tages alvorligt

Sikkerheden omkring arbejde og produktion er i højere fokus end nogensinde før, og det fokus vil ikke blive mindre i fremtiden. De fleste virksomheder har et økonomisystem og sikkert også et CRM- system, fordi de har en seriøs tilgang til økonomi og kunder. Tager man også sikkerhed alvorligt skal man væk fra at løsblade og Excel holder styr på sikkerhedsdata - det er den rejse vi er eksperter i og gerne hjælper med.

 

Torben Kofoed and Rene Søndergaard

Ejere af Readunit

Rene Søndergaard, medejer af Readunit